EFEKTYWNY RECYKLING STANOWI KORZYŚĆ DLA PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ SŁUŻY ŚRODOWISKU NATURALNEMU. TO PODWÓJNY PROFIT.

Sutco®-Polska Sp. z o.o. jest liderem na rynku polskim w zakresie realizacji kompleksowych i efektywnych instalacji do sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Od ponad 28 lat jesteśmy zaangażowani w problemy gospodarki odpadami i skutecznego recyklingu w Polsce, ale także - dzięki przynależności do grupy Sutco® i LM - na całym świecie. W tym obszarze oferujemy rozwiązania w zakresie projektowania i realizacji pod klucz instalacji do przetwarzania odpadów.
Planowanie. Projektowanie. Produkcja. Montaż. Uruchomienie. Serwis. Konserwacja. To pełny zakres naszych usług. Wszystko z jednej ręki.

AKTUALNOŚCI

Aktualny bilans masowy – Sutco ProDIGIT

-

CYFRYZACJA W GOSPODARCE ODPADAMI.
Aktualny bilans masowy na bieżąco. Kompletny bilans masowy aktualizowany co tydzień, co dzień lub co godzinę.

Optymalizacja przepustowości w sortowniach – Sutco ProDIGIT

-

CYFRYZACJA W GOSPODARCE ODPADAMI.
Optymalizacja przepustowości w sortowniach odpadów przy niezmiennie wysokiej jakości produktów wyjściowych.

Cyfryzacja w gospodarce odpadami

-

Zautomatyzowane i cyfrowe opróżnianie bunkra w celu produkcji optymalnych beli surowców.