Sutco BRASIL

EKONOMIA I EKOLOGIA. NA CAŁYM ŚWIECIE.

ZYSK I PROFIT NA KORZYŚĆ ŚRODOWISKA I PRZEDSIĘBIORSTWA.

Brazylia jest z około 200 milionami mieszkańców najgęściej zaludnionym krajem Ameryki Południowej i powierzchniowo piątym co do wielkości państwem na Ziemi. To społeczeństwo wraz ze swoimi surowcami mineralnymi i zasobami naturalnymi jest jedną z najszybciej rosnących gospodarek narodowych.  W ciągu ostatnich 12 lat nastąpiła znacząca zmiana światopoglądowa w sprawach dotyczących przetwarzania odpadów nie tylko ze strony rządu, ale również ze strony społeczeństwa.

„THE IDEA IS TO WALK TOGETHER IN A PARTNERSHIP TO DEVELOP THE BRASILIAN MARKET”.

Z siedziby Sutco Brasil firma ma wgląd na cały rynek Ameryki Południowej i Łacińskiej. Najważniejszym zadaniem Sutco Brasil, założonym w 2013 roku, jest rozwój koncepcji gospodarki odpadami dopasowanej do warunków lokalnych. W przypadku gospodarki odpadami, a w szczególności w obliczu zamykanych składowisk na rzecz wzrostu recyklingu, trzeba pamiętać o aspekcie socjalnym. Mieszkańcy tego regionu, a w szczególności najbiedniejsze klasy społeczne, często „żyją z odpadów”, dlatego muszą bezwzględnie zostać uwzględnieni w zachodzących procesach restrukturyzacji. Sprawdzone w Europie metody i technologie zostają zaadaptowane przez doświadczonych inżynierów Sutco oraz znawców kraju do lokalnych standardów i potrzeb.