New Item

EFEKTYWNY RECYKLING STANOWI KORZYŚĆ DLA PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ SŁUŻY ŚRODOWISKU NATURALNEMU. TO PODWÓJNY PROFIT.

Sutco-Polska Sp. z o.o. jest liderem na rynku polskim w zakresie realizacji kompleksowych i efektywnych instalacji do sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Od ponad 27 lat jesteśmy zaangażowani w problemy gospodarki odpadami i skutecznego recyklingu w Polsce, ale także - dzięki przynależności do grupy Sutco i LM - na całym świecie. W tym obszarze oferujemy rozwiązania w zakresie projektowania i realizacji pod klucz instalacji do przetwarzania odpadów.

Planowanie. Projektowanie. Produkcja. Montaż. Uruchomienie. Serwis. Konserwacja. To pełny zakres naszych usług. Wszystko z jednej ręki.

AKTUALNOŚCI

Sutco-Polska Sp. z o.o. ul.Hutnicza 10 40-241 Katowice +48 32 73 03 800 sutco@sutco.pl