THREE COMPANIES - ONE STRONG PARTNER.

GRUPA LM - DLA OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Zachowanie i ochrona naszego środowiska naturalnego jest ważnym celem. Ponieważ zasoby naturalne są ograniczone, ważne jest, aby odzyskiwać surowce wtórne z odpadów i ponownie je wykorzystywać. Grupa LM łączy podstawowe kompetencje trzech znanych specjalistów na rynku gospodarki odpadami:

L&M Entsorgungs-Systeme - oferuje technologie prasowania dla materiałów i odpadów nadających się do recyklingu.
COLLECTING

Sutco RecyclingTechnik - działa na całym świecie w branży instalacji do przetwarzania i sortowania odpadów.
SORTING

unoTech GmbH - kompetentny twórca i producent kompletnego typoszeregu kanałowych pras belujących.
BALING

RECEPTĄ NA SUKCES GRUPY LM JEST SUMA JEJ DOŚWIADCZEŃ.

Wewnątrz grupy przedsiębiorstw, które wyspecjalizowały się w technologiach ochrony środowiska, przygotowujemy, konstruujemy i realizujemy zaawansowane i nadające kierunek rozwiązania i koncepcje instalacji do przetwarzania odpadów. Nasze systemy znajdują zastosowanie na całym świecie.

www.lm-group.com