Podpisanie umowy z PGK „Saniko” na modernizację istniejącej sortowni

25.07.2017r. Sutco®-Polska podpisało umowę z PGK „Saniko” Sp. zo.o.  na „Zaprojektowanie oraz dostawę i montaż technologii zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”. Sutco-Polska zostało wyłonione jako wykonawca w trybie przetargu nieograniczonego.

http://www.saniko.com.pl/index.php/aktualnoci/351-podpisanieumowy

Wróć