Modernizacja i rozbudowa linii technologicznej dla MPO w Toruniu

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 18.01.2019 roku Sutco-Polska Sp. z o. o. podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu. Kontrakt widnieje pod nazwą "Dostawa i zabudowa separatorów sortujących na liniach sortowniczych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu wraz z modernizacją sita bębnowego". Zadaniem Sutco jest wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy istniejącej linii technologicznej poprzez zwiększenie jej stopnia automatyzacji. Celem modernizacji jest: zwiększenie poziomu odzysku frakcji surowcowych; dostosowanie układu technologicznego do przetwarzania zarówno odpadów zmieszanych, jak i odpadów zbieranych selektywnie; redukcja strumienia odpadów balastowych kierowanych do termicznego przetwarzania, jak również poprawa efektywności sortowania.

Wróć