MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA SORTOWNI ODPADÓW W ZZO W POŚWIĘTNEM

Dnia 13.09.2019r. Sutco®-Polska podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na modernizację istniejącego Zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych poprzez przebudowę instalacji technologicznej do sortowania odpadów.

Wróć