Kolejna rozbudowa sortowni Byś w Warszawie

Dn. 26.05.2017 r. firma Byś z Warszawy zleciła Sutco-Polska kolejne doposażenie instalacji do sortowania odpadów komunalnych w segment identyfikacji materiałów PCV poprzez zastosowanie separatora NIR. Warto przypomnieć, że sortownia firmy Byś jest jedną z najnowocześniejszych instalacji nie tylko w Polsce, ale i Europie. Właściciele stawiają na nieustanny rozwój i reagują na zmieniające się potrzeby rynku, dzięki czemu zwiększają wydajność swojej linii i poziomy odzysku surowców.

Wróć