DOSTAWA INSTALACJI DO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W GLIWIE MAŁEJ

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 25.02.2019r. Sutco®-Polska jako Podwykonawca podpisała umowę na dostawę technologii biologicznego przetwarzania dla inwestycji pn. „Budowa nowej kompostowni- instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (stabilizacja) frakcji 0 - 80 mm o przepustowości min. 12 000 Mg/rok w procesie kompostowania na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej”.

Wróć