Doposażenie linii technologicznej do sortowania odpadów w ZGO w Bielsku-Białej

W dniu 22.01.2019r. Sutco-Polska Sp. z o. o. podpisała umowę na wykonanie projektu pn. "Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji sortowniczej w nowe maszyny i urządzania" dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej. Doposażenie ma umożliwić optymalizację procesu przetwarzania odpadów w kierunku zwiększenia efektywności procesu sortowania tj. poziomu odzysku frakcji surowcowych przeznaczonych do recyklingu. Celem zamówienia jest ponadto dostosowanie istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów zbieranych selektywnie.

Wróć