BUDOWA LINII SORTOWNICZEJ DLA MZUK WAŁBRZYCH OFICJALNIE ZAKOŃCZONA

W dniu 07.03.2019r. Sutco®-Polska Sp. z o. o. zakończyło projekt pt. „Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena – wykonanie, dostawa i montaż linii technologicznej do sortowania odpadów komunalnych”. Zadaniem Sutco® była kompleksowa realizacja zadania od projektu technologicznego, poprzez produkcję, dostawę i montaż, aż po szkolenie, rozruch i opiekę porealizacyjną.

Wróć