Referencje  ›  Instalacje w trakcie realizacji  ›  Instalacja MBP dla PGO w Kielcach 

Sortownia & Kompostownia dla PGO Kielce

Lokalizacja

Promnik k/Kielc, woj. świętokrzyskie

Rodzaj instalacji

Kompleksowa instalacja MBP spełniająca wymagane kryteria i umożliwiająca spełnienie celów - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dla roku 2020. Wielofunkcyjna w pełni zautomatyzowana instalacja do segregacji odpadów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki z automatycznym wydzieleniem frakcji surowcowych na poziomie ponad 90 proc. ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych na linię. Instalacja do kompostowania oraz mechaniczno biologicznej stabilizacji odpadów w systemie dynamicznych BIOFIX

Przepustowość

Sortownia: 29 Mg/h
Kompostownia: 25.000 Mg/rok

Czas realizacji

grudzień 2012 - kwiecień 2016

Inwestor/Użytkownik

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach