Referencje  ›  Instalacje w trakcie realizacji  ›  Instalacja MBP dla PUK Ciechanów 

Sortownia & Kompostownia RZGOK Wola Pawłowska

Lokalizacja

Wola Pawłowska k/Ciechanowa, woj. mazowieckie

Rodzaj instalacji

Wielofunkcyjna automatyczna instalacja do segregacji odpadów komunalnych pochodzących z różnych systemów zbiórki z automatycznym wydzieleniem frakcji materiałowych. Instalacja intensywnego kompostowania oraz biologicznej stabilizacji odpadów komunalnych w bioreaktorach w systemie zamkniętym BIODEGMA

Przepustowość

Sortownia: 50.000 Mg/rok
Kompostownia: 20.500 Mg/rok

Czas realizacji

2013 - 2015

Inwestor/Użytkownik

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie