INSTALACJE TECHNOLOGICZNE DO PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH (RDF)

Paliwaalternatywne są to paliwa wytwarzane z wysokokalorycznych odpadów, które mogą pochodzić z gospodarstw domowych czy z przemysłu. Z uwagi na ich wysoką wartość opałową, po odpowiednim przekształceniu, istnieje możliwość wykorzystania ich w procesach termicznych.

Surowiec do produkcji paliw alternatywnych mogą stanowić takie materiały jak:

  • Tworzywa sztuczne
  • Papier
  • Tekstylia
  • Drewno
  • Frakcje mineralne
  • Materiały kompozytowe

Wszystkie te materiały posiadają wysoką wartość opałową. Wykorzystując zaawansowaną technologię obróbki otrzymane paliwo może zostać wykorzystane w procesie współspalania w zakładach produkującychcement, wapno, jak również w elektrowniach. Coraz bardziej powszechne stają się instalacje, których głównym paliwem są właśnie paliwa alternatywne.

PROCES.

Po wydzieleniu bądź rozdrobnieniu odpadów gabarytowych, materiał kierowany jest do separatora powietrznego lub optopneumatycznego, gdzie wydzielane są materiały o wysokiej wartości opałowej. Następnie frakcja kaloryczna trafia w pole działania separatorów metali i niemetali, aż ostatecznie kieruje się ją do rozdrabniacza, którego zadaniem jest przekształcenie materiału do oczekiwanych rozmiarów. Ponadto istnieje możliwość zastosowania urządzenia, które analizuje w czasie rzeczywistym wybrane parametry materiału, dzięki czemu użytkownik otrzymuje pełne dane dotyczące produkowanego materiału. Rozdrobniony materiał może być kierowany do kontenerów, przenośników bunkrowych, czy poprzez system przenośników przetransportowany do określonego miejsca w hali.