BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE W SYSTEMIE WENDELIN „NOWA GENERACJA”

System Wendelin to dynamiczny system biologicznego przetwarzania przeznaczony dla odpadów zielonych i organicznych zbieranych selektywnie, frakcji drobnej biodegradowlanej wydzielonej mechanicznie z odpadów zmieszanych, jak również dla odpadów stanowiących pozostałość po procesie fermentacji lub też pozostałych po wydzieleniu frakcji mokrej kierowanej do procesu fermentacji. System przebiega w zamkniętej hali na dużej powierzchni, a przetwarzany materiał formowany jest w pryzmy za pomocą specjalnej przerzucarki Sutco® Wendelin. Wydajność pracy przerzucarki Sutco® Wendelin, w zależności od rodzaju przetwarzanego materiału, może wynosić do 260m3 na godzinę.

CECHY SYSTEMU WENDELIN SUTCO®:

  • biologiczne przetwarzanie odpadów w systemie pryzmowym
  • system dynamiczny
  • proces prowadzony wewnątrz hali
  • automatyczny załadunek i wyładunek przetwarzanego materiału
  • przerzucanie materiału w trakcie procesu za pomocą udoskonalonej przerzucarki Sutco® Wendelin Nowa Generacja
  • duża elastyczność prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów
  • szerokie pole zastosowania systemu dla różnych rodzajów odpadów