BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE W SYSTEMIE BIOFIX

Systemu Biofix to dynamiczny i automatyczny system kompostowania i biologicznej stabilizacji, przebiegający w betonowych tunelach, w zamkniętej hali. Kilkukrotne przerzucanie materiału podczas procesu kompostowania oraz zapewnienie optymalnych warunków tlenowych, wilgotności i temperatury pozwala na skrócenie czasu kompostowania/stabilizacji w porównaniu do innych technologii, w szczególności do systemów statycznych.

Modułowa budowa systemu umożliwia jednoczesne, choć przebiegające niezależnie, kompostowanie odpadów organicznych pochodzących z selektywnej zbiórki, jak i biologiczną stabilizację frakcji biodegradowalnej wydzielonej mechanicznie ze zmieszanych odpadów komunalnych. Rozwiązanie to zapewnia możliwość reakcji na zmiany zachodzące w obszarze selektywnej zbiórki odpadów i dostosowanie sposobu eksploatacji instalacji do zmieniających się potrzeb.

Technologia biologicznego przetwarzania w systemie dynamicznym BIOFIX - znajduje zastosowanie w przypadku instalacji o przepustowości powyżej 20 000 Mg/rok.

CECHY SYSTEMU BIOFIX SUTCO®:

  • system dynamiczny
  • proces przebiega w zamkniętej hali w tunelach (bioreaktorach)
  • zautomatyzowany załadunek i wyładunek odpadów do i z tuneli
  • przerzucanie kompostowanego materiału w trakcie procesu
  • możliwość dostosowania czasu kompostowania w systemie zamkniętym do potrzeb oraz oczekiwanych parametrów - od 2 do 10 tygodni
  • możliwość prowadzenia fazy intensywnego kompostowania i fazy dojrzewania w systemie zamkniętym
  • nawilżanie kompostowanego materiału dostosowane do potrzeb wynikających z przebiegu procesu
  • napowietrzanie w systemie ssącym i tłoczącym w zależności od potrzeb i fazy kompostowania
  • uchwycenie i odprowadzenie wody procesowej z możliwością jej ponownego wykorzystania - zawrócenia do obiegu
  • system oczyszczania powietrza z wykorzystaniem filtra biologicznego