BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE W SYSTEMIE BIODEGMA

System Biodegma to prosty, statyczny i ekonomiczny system kompostowania i biologicznej stabilizacji, przebiegający w modułach żelbetowych, zadaszonych specjalną konstrukcją pokrytą membraną, która pełni funkcję oczyszczania powietrza procesowego. Załadunek odpadów do modułu oraz ich wyładunek odbywa się za pomocą ładowarki kołowej poprzez bramy, które na czas załadunku i wyładunku są otwierane. Podczas załadunku materiału do modułu oraz jego opróżniania dach zostaje otwarty. Proces rozpoczyna się, gdy dany moduł zostaje zapełniony, a dach i bramy zostaną zamknięte.

System Biodema jest przeznaczony jest zarówno do stabilizacji frakcji drobnej wydzielonej z odpadów zmieszanych, jak również do kompostowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SYSTEMU BIODEGMA:

  • elastyczna, modułowa zabudowa, umożliwiająca dalszą rozbudowę instalacji
  • w pełni zamknięty i szczelny system
  • prosty sposób zamykania i otwierania modułu – automatyczne otwieranie dwuskrzydłowego dachu połączone z prostym ręcznym otwieraniem bram
  • brak problemów z eksploatacją zimową, przymarzaniem membrany do betonu, zabrudzeniem, obsługą związaną z rozwijaniem i zwijaniem membrany
  • system nawadniania materiału umieszczony wewnątrz modułów
  • system wielokrotnie sprawdzony w Polsce
  • niskie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne
  • system w pełni odpowiadający wymaganiom BAT