INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SUCHYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH

Instalacje tego typu są półautomatycznymi systemami sortowania suchych surowców wtórnych, stosowanymi powszechnie m.in. na rynku brytyjskim. Poprzez suche surowce wtórne rozumie się tu następujące materiały:

  • Papier i tektura
  • Zmieszane tworzywa sztuczne
  • Szkło
  • Puszki z aluminium
  • Folia

PROCES.

Po podaniu na nadawę materiał kierowany jest do kabiny wstępnego sortowania, a następnie do urządzeń przesiewających, gdzie następuje podział granulometryczny. Rozdział frakcji dobiera się tak, aby zmaksymalizować ilość jednorodnych materiałów nadających się do recyklingu. Kolejnym krokiem jest separacja balistyczna i optyczna. Wysortowane materiały kierowane są najczęściej do prasy belującej, dzięki czemu ułatwiony jest ich dalszy transport.