INSTALACJE DO PRZYGOTOWANIA ODPADÓW DO SPALANIA

Zanim odpady trafią do instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK) powinny zostać odpowiednio przygotowane. Najczęściej odbywa się to w procesach sortowania, rozdrabniania czy homogenizacji. Odpady komunalne, komunalno-podobne, przemysłowe oraz wielkogabaryty kierowane do spalania poddawane są wstępnej obróbce tak, aby jako paliwo miały odpowiednie właściwości.

Funkcje te spełniają instalacje Sutco do przygotowania odpadów przed spalaniem. Instalacje te gwarantują stały wsad do spalarni, a dzięki temu możliwe jest równomierne obciążenie spalarni i zachowanie odpowiedniej temperatury procesów spalania. Efekty to: optymalizacja procesu spalania, redukcja ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery oraz ograniczenie zakłóceń pracy spalarni powodowanych powstawaniem zjawiska ciepłych/gorących palenisk. To rozwiązania dla poprawy stanu naszego środowiska.