POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu www.sutco.pl (dalej: „serwis”) jest Sutco®-Polska Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 10, 40-241 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000053680, o kapitale zakładowym w wysokości 6 045 000 zł, NIP 644-051-41-14, Regon 270571940, Nr BDO: 000020543.
 2. Serwis korzysta z „cookies”.
 3. Funkcjonalność serwisu pozwala ponadto pozyskiwać informacje poprzez
  • gromadzenie przez Operatora serwera, na którym zamieszczony jest serwis, logów serwera. Serwis zamieszczony jest na serwerach udostępnianych przez podmioty trzecie.
  • korzystanie z Google Analytics.
 4. Serwis zawiera linki i przekierowania do „serwisów zewnętrznych” tj. do innych serwisów/stron internetowych, co w szczególności dotyczy serwisów Google (np. Mapy Google) i YouTube.
 5. Zasady dotyczące ochrony prywatności stosowane przez serwisy zewnętrzne (w tym dotyczące wykorzystywania przez te serwisy cookies) zostały określone przez te serwisy odrębnie, zaś Operator nie ponosi za nie odpowiedzialności. Niniejszy punkt dotyczy również narzędzia Google Analytics, zaś informację dotyczącą jego zasad bezpieczeństwa i prywatności znajdziesz tu:  Prywatność i bezpieczeństwo danych Google Analytics.

II. Ciasteczka

 1. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (np. w postaci plików tekstowych), przechowywane na urządzeniu końcowym (dalej: urządzenie) Użytkownika serwisu. Dane te zapisywane są na urządzeniu Użytkownika, gdy korzysta on z serwisu i umożliwiają one dalszy do nich dostęp.
 2. Dane w ramach cookies zawierać mogą nazwę serwisu/strony internetowej, która je wygenerowała, czas przechowywania cookies na urządzeniu Użytkownika oraz unikalny numer. Cookies stałe, o których mowa w pkt 3 poniżej, zawierają ponadto informację o fakcie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zapis i wykorzystywanie plików cookies oraz akceptacji Polityki Prywatności.
 3. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje cookies:
  • cookies „sesyjne” mające charakter tymczasowy. Są one przechowywane na urządzeniu Użytkownika serwisu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „sesyjne” umożliwiają ulepszanie struktury serwisu i jego zawartości poprzez np. tworzenie anonimowych statystyk co do tego, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu.
  • cookies „stałe” przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu przez czas wskazany w parametrach cookies (do których Użytkownik ma dostęp poprzez swoje urządzenie) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „stałe” służą potwierdzeniu zgody przez Użytkownika na tworzenie cookies na urządzeniu Użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie cookies w urządzeniu Użytkownika.
 5. Użytkownik ma wgląd do cookies przechowywanych na jego urządzeniu oraz może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do urządzenia Użytkownika. Wglądu oraz zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmodyfikowane tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.
 6. Brak konfiguracji ustawień przeglądarki w zakresie cookies oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystywanie (przechowywanie i dostęp) cookies przez serwis.
 7. Cofnięcie zgody na cookies wymaga usunięcia cookies z urządzenia Użytkownika i zmiany ustawień przez Użytkownika wykorzystywanego oprogramowania uniemożliwających zapis/przechowywanie cookies. Ograniczenia stosowania cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności innych stron internetowych.

III. Ciasteczka serwisów zewnętrznych

 1. Informacja na temat cookies generowanych przez serwisy zewnętrzne określona jest odrębnie (patrz pkt. I.5 ).
 2. W szczególności wskazuje się, że cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w tym sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu zewnętrznego. W tym celu mogą zachować np. informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z cookies przy pomocy narzędzia:  Ustawienia reklam Google.
 3. Do ciasteczek generowanych przez serwisy zewnętrzne znajduje zastosowanie pkt II.5 - II.7. W szczególności brak konfiguracji ustawień przeglądarki w zakresie cookies oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystywanie (przechowywanie i dostęp) cookies.

IV. Logi serwera

 1. Informacje o pewnych zachowaniach Użytkowników są logowane w warstwie serwerowej i mogą być wykorzystywane w celu administrowania serwisem lub  w celach związanych z usługami hostingowymi.
 2. Identyfikacja może następować  np. poprzez adresy URL i adres IP.

V. Pozostałe informacje

 1. Do plików cookies zamieszczonych w urządzeniu Użytkownika serwisu oraz logów serwerów mogą mieć dostęp również współpracujący z Operatorem serwisu partnerzy oraz operatorzy (podmioty zarządzające/administrujące) serwisów zewnętrznych.
 2. Obowiązek udzielania przez Operatora serwisu informacji upoważnionym przepisami prawa organom może wynikać z żądań tych podmiotów lub z przepisów prawa.