INSTALACJE DO SORTOWANIA PAPIERU I KARTONU

W miarę wzrostu czystości wysortowanego papieru dostarczanego jako surowiec wtórny do przemysłu papierniczego, wzrasta jego wartość. Oznacza to, że wykonując nowy materiał z dobrej jakości surowca wtórnego ogranicza się zużycie materiału pierwotnego. Dla zakładów papierniczych oraz środowiska jest to bardzo korzystna sytuacja, ponieważ zmniejsza się zużycie wody, energii i surowców.

MAKULATURA ...CZYSTY PIENIĄDZ.

Aby osiągnąć wysoki stopień czystości wysortowanego papieru, musi zostać zagwarantowana wysoka dyspozycyjność i wydajność instalacji do sortowania.

Proces przetwarzania polega na oddzieleniu materiałów przeszkadzających, zanieczyszczających papier, takich jak:

  • Metale
  • Sznurek
  • Tekstylia
  • Szkło
  • Liny
  • Piasek
  • Tworzywa sztuczne

oraz wysortowaniudedykowanych i zdefiniowanych poszczególnych rodzajów papieru.

PROCES.

Sortowanie papieru może odbywać się ręcznie, jak również w sposób automatyczny. Zebrany selektywnie zmieszany papier rozsortowywany jest na różne frakcje. Frakcje takie jak Deinking, tektura, papier mieszany podawane są przez systemy buforująco-dozujące do odpowiednich urządzeń sortowniczych. Przy wykorzystaniu różnego rodzaju sit następuje podział granulometryczny. Otrzymane frakcje poddawane są zaawansowanym procesom sortowania przy użyciu m.in. separatorów optopneumatycznych. Końcowym etapem jest manualna kontrola i doczyszczenie. Produkt wyjściowy stanowią wartościowe jednorodne frakcje różnych gatunków papieru.

DALSZE PRZETWARZANIE.

Poszczególne gatunki papieru mogą być transportowane luzem lub sprasowane w celu ułatwienia transportu. Aby zoptymalizować warunki pracy personelu, sortownie papieru wyposażone są w zaawansowane i ;wydajne systemy odpylające. Ponadto w palecie produktów Sutco znajdują się instalacje do niszczenia dokumentów. Papier przetwarzany jest na nich w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Trafiające tam dokumenty są przetwarzane w wieloetapowych procesach, czego efektem jest otrzymanie surowców przeznaczonych do recyklingu.