ODPADY PRZEMYSŁOWE

Odpadami przemysłowymi określa się odpady powstające w ramach działalności gospodarczej, wytwarzane przez przedsiębiorstwa i instytucje przemysłowe. Również ten rodzaj odpadów posiada wysoki udział cennych surowców wtórnych nadających się do ponownego wykorzystania.

Instalacje Sutco przeznaczone do sortowania odpadów przemysłowych posiadają wysoki stopień automatyzacji, dzięki czemu w sposób efektywny pozwalają sortować materiały takie jak:

  • PE
  • PET
  • PP
  • Drewno
  • Folia
  • Papier
  • Metale żelazne
  • Metale nieżelazne

W tym celuwykorzystujemy nasze kluczowe urządzenia takie jak sita bębnowe, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, separatory balistyczne czy sortery optopneumatyczne. Efektem sortowania jest wydzielenie poszczególnych frakcji materiałowych.

PROCES.

Przy użyciu powyższych urządzeń zabudowanych w zaawansowane linie technologiczne wydzielone zostają a następnie poddane optymalizacji jakościowej m.in. polimery, papier, folie. Koncepcje instalacji są wielowariantowe, dzięki temu przystosowane są do wykonywania różnych zadań. W razie potrzeby mogą przetwarzać także inny input np. odpady budowlane czy wielkogabarytowe.

Oprócz odzysku cennych surowców wtórnych efektem przetwarzania odpadów przemysłowych na instalacjach Sutco może być także wydzielenie frakcji wysokokalorycznej stanowiącej surowiec do produkcji RDF.