KOMPONENTY

W zależności od specyfiki systemu przetwarzania odpadów i wymagań klienta Sutco® samodzielnie produkuje i dostarcza różnorodne maszyny, urządzenia i elementy instalacji technologicznych. Wielkość zakładu przetwarzania odpadów nie ma tu znaczenia. Nasi inżynierowie i projektanci dopasowują parametry i ilość aktualnie potrzebnych komponentów do wymagań i skali powstającego obiektu.

SUTCO® OFERUJE NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY :

Sita bębnowe
Sita dyskowe
Przenośniki taśmowe
Przenośniki łańcuchowe
Przenośniki płytkowe
Separatory balistyczne
Separatory powietrzne
Separatory Zig-Zag

Separatory materiałów twardych
Rozrywarki worków
Urządzenia dozujące
Dekompaktery
Przenośniki zgrzebłowe
Przerzucarki Biofix
System Walking Floor
Urządzenia buforujące i magazynujące

Stacje nadawcze organiki
Przerzucarki mostowe
Prasy kanałowe
Podwójne stacje belujące
Kontenery prasujące
Stacje przeładunkowe
Konstrukcje stalowe
Maszyny specjalne