NOWOCZESNE INSTALACJE, EFEKTYWNE PRZETWARZANIE. INSTALACJE DO SORTOWANIA I PRZETWARZANIA ODPADÓW SUTCO®-POLSKA

Dla wykonawcy kompleksowych instalacji w obszarze przetwarzania odpadów wyzwaniem jest dziś dopasowanie własnych koncepcji i technologii do aktualnie obowiązujących zaleceń oraz celów gospodarki odpadami. Nasze instalacje i rozwiązania są odpowiedzią zarówno na rosnące wymagania przepisów ochrony środowiska, jak i klientów.

Sutco®-Polska zrealizowała w Polsce ponad 100 przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, a Sutco® RecyclingTechnik GmbH posiada ponad 480 instalacji referencyjnych na całym świecie. Te liczby zaliczają nas do grona największych producentów instalacji do przetwarzania odpadów.
Od 1991 roku Sutco®-Polska specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie instalacji do przetwarzania odpadów, zapewniając ich koncepcję, konstruowanie, produkcję, montaż, rozruch oraz opiekę posprzedażową „z jednej ręki“.