FERMENTACJA FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH BioPV

NOWA TECHNOLOGIA FERMENTACJI SUTCO® - POŁĄCZENIE KOMPOSTOWANIA Z PRODUKCJĄ BIOGAZU

Sutco opracowało nową technologię fermentacji - fermentację frakcji mokrej odpadów organicznych (BioPV) jako alternatywę do istniejących na rynku systemów fermentacji suchej.

Nowa technologia fermentacji BioPV firmy Sutco jest przeznaczona do przetwarzania odpadów organicznych zbieranych selektywnie, jak również frakcji drobnej np. 0-80 mm wydzielanej z odpadów komunalnych zmieszanych. Szczególnym przeznaczeniem nowej technologii są zakłady MBP wyposażone obecnie w technologie mechanicznego oraz biologicznego (tlenowego) przetwarzania odpadów komunalnych. Technologia BioPV jest odpowiedzią na aktualny trend modernizacji i dostosowywania zakładów MBP do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w tym zbieranych selektywnie odpadów organicznych, jak również zakłada bardziej efektywny ekonomicznie sposób przetwarzania frakcji 0-80 mm wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych niż dotychczas.

Technologia fermentacji BioPV umożliwia poprawę bilansu energetycznego zakładów przetwarzania odpadów komunalnych, jak również pozwala zwiększyć przepustowość instalacji do biologicznej stabilizacji i kompostowania odpadów.

PROCES TECHNOLOGICZNY

Technologia fermentacji BioPV oparta jest na wydzieleniu uwodnionej, tj. mokrej frakcji organicznej za pomocą specjalnego systemu separacji. Mokra frakcja organiczna jest kierowana do procesu produkcji biogazu, a następnie - energii elektrycznej i cieplnej. Pozostała po wydzieleniu frakcji mokrej, stała frakcja organiczna jest kierowana do procesu stabilizacji (lub kompostowania) w osobnej instalacji biologicznego tlenowego przetwarzania odapdów.

CECHY FERMENTACJI BioPV SUTCO®:

  • proces fermentacji jest zintegrowany z procesem sortowania oraz kompostowania / stabilizacji odpadów
  • fermentacja frakcji mokrej to prostszy, mniej skomplikowany proces, niż np. w przypadku gdy do fermentacji kierowany jest cały strumień odpadów
  • intensywnie nawadnianie frakcji drobnej zapewnia wytłoczenie wysokonasyconej frakcji mokrej, bogatej w substancje organiczne
  • pozostałość po procesie fermentacji nie wymaga przetwarzania - jako woda procesowa jest zawracana do ponownego przetwarzania i wykorzystywana do nawadniania odpadów świeżych.
  • zastosowanie fermenterów ze złożem stałym gwarantuje wysoką wydajność oraz krótki czas procesu (8-10 dni)
  • automatyczne odprowadzanie frakcji mineralnej bez potrzeby przestoju w pracy
  • prosta modułowa konfiguracja oraz kompaktowa zabudowa wpływa na niskie nakłady inwestycyjne
  • prosta technologia jest łatwa w obsłudze i utrzymaniu, a przez to jest stosunkowo niedroga w eksploatacji