DOSTAWA SITA BĘBNOWEGO DLA ZUOK ORLI STAW W KALISZU

-

Dziś tj. 07.07.2020r. do ZUOK Orli Staw w Kaliszu wyjechało 10 sekcyjne sito bębnowe, które potocznie nazywane jest „sercem instalacji”. Sito bębnowe jest naszym flagowym produktem i jednym z najważniejszych elementów każdej nowoczesnej instalacji.
Dostarczane jest w ramach etapu I inwestycji pt. „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”.

LINIA DO SORTOWANIA ODPADÓW DLA MIKI RECYKLING SP. Z O.O.

-

Miło nam poinformować, że mimo trudnej sytuacji panującej obecnie w kraju i na świecie Sutco®-Polska Sp. z o.o. pozyskało nowy kontrakt. Dn. 05.05.2020 r. Sutco® podpisało umowę z firmą MIKI Recykling Sp. z o.o. na dostawę i montaż linii do sortowania odpadów w ramach projektu pt. „Wdrożenie na rynek innowacji technologicznej w postaci przyspieszonego procesu stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych (MBP)”.

REALIZACJA ZADANIA DLA PGK SP. Z O.O. W PŁOŃSKU ZAKOŃCZONA SUKCESEM

-

Dn. 15.04.2020 r. komisja PGK Płońsk podpisała protokół odbioru końcowego dot. realizacji zadania pt. „Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych”.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA DLA ZZO SIERZNO W BYTOWIE

-

Dn. 23.03.2020r. Sutco®-Polska zakończyła realizację zadania dla ZZO Sierzno w Bytowie pt. „Modernizacja linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w ZZO Sierzno wraz z dostawą urządzenia do separacji powietrznej odpadów, w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów””.

ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SORTOWNI W ZUOK W JANCZYCACH

-

W dniu 16.09.2019r. Sutco®-Polska zakończyła realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.