MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADÓW DLA ZGO SP. Z O.O. W ŁOMŻY

-

W dniu 5.08.2019r. Sutco®-Polska zawarła umowę z Zakładem Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży na kompleksową realizację inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, woj. podlaskie”. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie linii technologicznej do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie w powiązaniu ze zwiększeniem poziomów odzysku frakcji surowcowych.

DOPOSAŻENIE SORTOWNI DLA ZGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ ZAKOŃCZONE

-

Prace nad projektem pn. „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji sortowniczej w nowe maszyny i urządzenia” dobiegły końca. Dnia 26.07.2019r. Sutco®-Polska Sp. z o.o. oraz ZGO S.A. w Bielsku-Białej podpisały Protokół Odbioru Końcowego. Celem zamówienia było dostosowanie linii technologicznej do sortowania odpadów zbieranych selektywnie, jak i zwiększenie poziomów odzysku frakcji surowcowych.

SORTOWNIA ODPADÓW Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI W ZZOK W ADAMKACH ZAKOŃCZONA

-

Dnia 17.07.2019r. Sutco®-Polska zakończyła realizację projektu pn. „Rozbudowa ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o." Zadaniem Sutco było tu zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie instalacji do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA DLA REMONDIS OPOLE ZAKOŃCZONE

-

Sutco®-Polska zakończyła realizację umowy z Remondis Opole na „Zaprojektowanie i wykonanie segmentu zabudowy automatycznej stacji załadunku pod naczepę walking floor oraz segment wydzielania PCV jako doposażenie istniejącej instalacji technologicznej do produkcji RDF”.

ROZBUDOWA KOMPOSTOWNI W ZAKRZEWIE

- Sutco®-Polska pragnie poinformować, że będzie dostawcą technologii biologicznego przetwarzania odpadów dla kompostowni w Zakrzewie. Cała inwestycja nosi nazwę „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie”.  Sutco® będzie realizować swój zakres prac jako podwykonawca.