ZAŁOŻENIE PIĄTEJ SPÓŁKI CÓRKI SUTCO W SINGAPURZE

-

W celu realizacji nowego projektu w Azji Południowo-Wschodniej firma Sutco RecyclingTechnik GmbH utworzyła w sierpniu 2020 swoją piątą międzynarodową spółkę córkę w mieście-państwie Singapur, Sutco Singapore. Zadaniem nowej spółki jest koordynacja licznych działań i aktywności rozwijających się w rejonie Azji Południowo-Wschodniej.

ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI DLA EZG „DZIAŁDOWSZCZYZNA”

-

Dn. 09.11.2020 Sutco®-Polska zakończyło z sukcesem kolejną realizację dla EZG „Działdowszczyzna”.
Zmodernizowana została instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie. Projekt ten miał na celu zwiększenie efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie.

BIEG CHARYTATYWNY DLA OLIWKI

-

Dn. 10.10.2020 w Świętochłowicach na terenie OSiR „Skałka” odbył się bieg charytatywny pt. „Z rodzicami biegamy i Oliwce pomagamy”, którego organizatorem było m.in. Przedszkole nr 9 w Chorzowie. Bieg został zorganizowany, aby wspomóc zbiórkę pieniędzy na leczenie małej Oliwki, która choruje na SMA typu 1 i pilnie potrzebuje terapii genowej.

SUTCO MÓWI „DZIĘKUJĘ“! RAZEM SILNI PRZECIWKO COVID-19.

-

Od wielu miesięcy walczymy z wirusem, który wpływa na nasze życie biznesowe, jak i prywatne.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA DLA ZGO W ŁOMŻY

-

Dn. 13.07.2020 r. w ZGO w Łomży został podpisany protokół odbioru końcowego dot. realizacji zadania pt. „Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, woj. podlaskie”.  Sutco®-Polska zrealizowało ww. zadanie kompleksowo.