SUTCO MÓWI „DZIĘKUJĘ“! RAZEM SILNI PRZECIWKO COVID-19.

-

Od wielu miesięcy walczymy z wirusem, który wpływa na nasze życie biznesowe, jak i prywatne.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA DLA ZGO W ŁOMŻY

-

Dn. 13.07.2020 r. w ZGO w Łomży został podpisany protokół odbioru końcowego dot. realizacji zadania pt. „Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, woj. podlaskie”.  Sutco®-Polska zrealizowało ww. zadanie kompleksowo.

DOSTAWA SITA BĘBNOWEGO DLA ZUOK ORLI STAW W KALISZU

-

Dziś tj. 07.07.2020r. do ZUOK Orli Staw w Kaliszu wyjechało 10 sekcyjne sito bębnowe, które potocznie nazywane jest „sercem instalacji”. Sito bębnowe jest naszym flagowym produktem i jednym z najważniejszych elementów każdej nowoczesnej instalacji.
Dostarczane jest w ramach etapu I inwestycji pt. „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”.

LINIA DO SORTOWANIA ODPADÓW DLA MIKI RECYKLING SP. Z O.O.

-

Miło nam poinformować, że mimo trudnej sytuacji panującej obecnie w kraju i na świecie Sutco®-Polska Sp. z o.o. pozyskało nowy kontrakt. Dn. 05.05.2020 r. Sutco® podpisało umowę z firmą MIKI Recykling Sp. z o.o. na dostawę i montaż linii do sortowania odpadów w ramach projektu pt. „Wdrożenie na rynek innowacji technologicznej w postaci przyspieszonego procesu stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych (MBP)”.

REALIZACJA ZADANIA DLA PGK SP. Z O.O. W PŁOŃSKU ZAKOŃCZONA SUKCESEM

-

Dn. 15.04.2020 r. komisja PGK Płońsk podpisała protokół odbioru końcowego dot. realizacji zadania pt. „Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych”.