Pierwsza instalacja Sutco w Czechach


30 czerwca 2023 roku Sutco®-Polska, jako podwykonawca firmy Elkoplast Cz. s.r.o., z sukcesem zakończyło realizację zadania pt. „Uzupełnienie linii produkcyjnej paliw o technologię sortowania”, wykonywanej dla inwestora OZO Ostrava s.r.o.. To pierwsza instalacja Sutco®-Polska w Czechach!
Przedmiotem prac w ramach zadania było kompletne wykonanie instalacji technologicznej do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych surowców wtórnych, w tym koncepcja, projektowanie, dostawa, montaż instalacji, a także uruchomienie i szkolenie personelu obsługi. Zdolność przepustowa linii wynosi 135 Mg na zmianę przy segregacji odpadów komunalnych zmieszanych oraz 30 Mg na zmianę przy segregacji odpadów z selektywnej zbiórki.