JUBILEUSZ 30-LECIA SUTCO®-POLSKA NA OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE RIPOK W ARŁAMOWIE


W dniach 23-25.11.2021 odbyła się w Arłamowie jedna z najważniejszych konferencji branży odpadowej „Ogólnopolski Zjazd Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)”. Sutco®-Polska uczestniczyła w konferencji w charakterze partnera strategicznego, świętując jednocześnie 30-lecie swojej działalności w Polsce. Podczas uroczystej kolacji Prezes firmy Pan Michael Ludden oraz Prokurent Pan Adam Jurkiewicz podziękowali uczestnikom konferencji za wieloletnią współpracę oraz zaufanie. W programie konferencji odbyło się również wiele ciekawych paneli dyskusyjnych oraz wyjazd techniczny do Zakładu MPGK w Krośnie, gdzie Sutco-Polska wykonała kompleksową modernizację i rozbudowę instalacji do sortowania odpadów komunalnych.

Podczas konferencji również firma Ekorum celebrowała swój jubileusz 10-lecia. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Przez 30 lat działalności w Polsce zrealizowaliśmy ponad 130 kontraktów o łącznej przepustowości ponad 4,3 mln ton/rok. Jeszcze raz dziękujemy!