ZAŁOŻENIE PIĄTEJ SPÓŁKI CÓRKI SUTCO W SINGAPURZE


W celu realizacji nowego projektu w Azji Południowo-Wschodniej firma Sutco RecyclingTechnik GmbH utworzyła w sierpniu 2020 swoją piątą międzynarodową spółkę córkę w mieście-państwie Singapur, Sutco Singapore. Zadaniem nowej spółki jest koordynacja licznych działań i aktywności rozwijających się w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. Ponadto najmłodsza filia Sutco będzie centralnym punktem kontaktowym dla klientów azjatyckich. Wraz z utworzeniem nowej spółki firma Sutco uwzględnia rosnące znaczenie tego obszaru gospodarczego.
Już w sierpniu tego roku Sutco pozyskało w Singapurze kontrakt na budowę w pełni automatycznej instalacji do sortowania surowców wtórnych. Instalacja ta jest częścią dużego projektu, który ma zostać zrealizowany do 2023 roku. Ten obiekt referencyjny oparty na modelu europejskim będzie pierwszą realizacją tego oddziału Sutco, a zarazem podstawą dla następnych interesujących projektów w tym regionie. Sutco Singapore rozwija innowacyjne koncepcje gospodarki odpadami i recyklingu, które w najwyższym stopniu uwzględniają lokalne wymagania i specyfikę regionu.