ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY DLA MPGK W KROŚNIE


Dn. 27.02.2021 r. Sutco®-Polska zakończyło z powodzeniem realizację zadania dla MPGK w Krośnie Sp. z o.o. pt. „Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie w kierunku zwiększenia efektywności odzysku materiałowego odpadów komunalnych”.
W ramach realizacji zadania dostarczone zostały nowoczesne specjalistyczne urządzenia i rozwiązania technologiczne zapewniające automatyczny system segregowania odpadów oraz zwiększające efektywność i skuteczność pracy całej instalacji. W wyniku modernizacji usprawniony został proces odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, a także zwiększona została ilość wydzielanych frakcji materiałowych. Przepustowość zakładu po modernizacji i rozbudowie wynosi 20 Mg/h.