SYSTEM BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA WENDELIN „NOWA GENERACJA”


Nowy system Sutco®- Wendelin przekonuje ekonomicznie i ekologicznie
 

Bergisch Gladbach. Sprawdzony system biologicznego przetwarzania „Wendelin - nowa generacja” jest dostępny w nowej odsłonie. W ten sposób producent instalacji Sutco®RecyclingTechnik GmbH zareagował na rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na wydajną metodę tlenowego przetwarzania biologicznych odpadów, która może być zastosowana również przy bardzo wysokiej przepustowości. Zoptymalizowany proces kompostowania przebiega tu w każdym pojedynczym polu kompostowania, które składa się z kilku pryzm, co zapewnia z kolei optymalne wykorzystanie całego obszaru kompostowania. Przerzucarka zapewnia optymalne warunki dla efektywnego przebiegu procesu biologicznego rozkładu. Poza tym gwarantuje elastyczne dopasowanie do warunków procesu poprzez zintegrowany system nawadniania i sekcyjną podłogę napowietrzająca.
 

Dzięki nowemu modelowi producent instalacji osiąga wzrost wydajności od 20.000 do 100.000 t/rok. W systemie Sutco-Wendelin kładziemy nacisk na elastyczność i prostotę. Poprzez kombinacje kilku linii przetwarzania przerzucarka osiąga max. przepustowość do 400.000 t/rok.
 

System modułowy oferuje dużą swobodę projektowania również przy ograniczonej przestrzeni i dysponuje szerokim spektrum zastosowania. Obok odpadów bio i zielonych, w systemie przetwarzane mogą być również pozostałości po procesie fermentacji oraz odpady organiczne wydzielone z komunalnych. Poza tym możliwe jest też zastosowanie systemu do czystego biologicznego suszenia – nazywanego „Biodrying”.
 

Nowy Wendelin sprawdza się zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym.
 

Kontrakt na budowę 2 systemu Sutco-Wendelin dla aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover został niedawno zakończony z powodzeniem. Przedmiotem prac była m.in. wymiana przerzucarki, zainstalowany został również nowy w pełni automatyczny system załadunku, który znacznie zwiększa wydajność systemu.