PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI RZUOK W MACHNACZU


Miło nam poinformować, że w marcu 2021r. Sutco®-Polska zakończyło realizację zadania pt. „Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż technologicznej instalacji do sortowania odpadów komunalnych w ramach modernizacji istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” dla PGK „SANIKO” Sp. z o.o.
Celem modernizacji zakładu była automatyzacja procesów odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, ilości wydzielanych frakcji materiałowych przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości istniejącej instalacji do sortowania odpadów komunalnych. Zdolność przerobowa zakładu do przetwarzania odpadów to obecnie 60 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych oraz 6 000 Mg/rok dla odpadów zbieranych selektywnie.