NOWOCZESNA INSTALACJA DO SORTOWANIA ODPADÓW dla ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy


W lipcu 2021 roku Sutco®-Polska Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę z ProNatura Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Tym razem przedmiotem zamówienia jest nowa kompletna linia technologiczna do sortowania odpadów realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.
Rozbudowa hali sortowni odpadów selektywnie zebranych o nowy obiekt dedykowany specjalnie dla tych odpadów ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych z podziałem na kilkanaście frakcji materiałowych przy uwzględnieniu wysokiej przepustowości i skuteczności sortowania odpadów.