BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZUOK W PŁOSZOWIE


W ramach umowy zawartej w lutym 2021 roku Sutco®-Polska Sp. z o.o. zmodernizuje dla PGK Sp. z o.o. z Radomska Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. Zadanie pt. „Wykonanie, dostawa, montaż maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie-część technologiczna” stanowi I etap modernizacji zakładu polegający na kompleksowej realizacji (wraz z zaprojektowaniem, dostawą, montażem i rozruchem) instalacji do sortowania odpadów komunalnych. Celem modernizacji jest automatyzacja procesów odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, zwiększenie ilości wydzielanych frakcji materiałowych przy jednoczesnym zwiększeniu przepustowości istniejącej instalacji do sortowania odpadów komunalnych.