Aktualny bilans masowy – Sutco ProDIGIT

-

CYFRYZACJA W GOSPODARCE ODPADAMI.
Aktualny bilans masowy na bieżąco. Kompletny bilans masowy aktualizowany co tydzień, co dzień lub co godzinę.

Optymalizacja przepustowości w sortowniach – Sutco ProDIGIT

-

CYFRYZACJA W GOSPODARCE ODPADAMI.
Optymalizacja przepustowości w sortowniach odpadów przy niezmiennie wysokiej jakości produktów wyjściowych.

Cyfryzacja w gospodarce odpadami

-

Zautomatyzowane i cyfrowe opróżnianie bunkra w celu produkcji optymalnych beli surowców.

Własna automatyzacja w LM-GROUP

-

Meppen. Wraz z nabyciem firmy TIG Automation, LM-GROUP dalej umacnia swoją pozycję na rynku. LM Holding GmbH & Co. KG (LM-GROUP) z Meppen przejmuje z mocą wsteczną z dniem 01.01.2022 firmę TIG Automation GmbH z siedzibą w Hamburgu.

NOWOCZESNA INSTALACJA DO SORTOWANIA ODPADÓW dla ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

-

W lipcu 2021 roku Sutco®-Polska Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę z ProNatura Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Tym razem przedmiotem zamówienia jest nowa kompletna linia technologiczna do sortowania odpadów realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.