Sutco UK

SUROWIEC O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI. ODPAD.

KTO OSZCZĘDZA ZASOBY, MA PRZESTRZEŃ NA INWESTYCJE.

Temat recyklingu w Wielkiej Brytanii jest względnie młody – jeszcze przed 20 laty udział procentowy recyklingu wynosił tu praktycznie zero. Świadomość lokalna zmieniła się jednak radykalnie a Sutco UK wykorzystało swoje szanse w odpowiednim momencie. Do dnia dzisiejszego w Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwo wykonało pod klucz 23 instalacje do recyklingu, które też są aktualnie użytkowane.

NIEMIECKA TECHNIKA OD ANGIELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA.

W 2001 roku zostało założone przedsiębiorstwo Joint Venture OKLM Recycling Technology Ltd, w którym 50% udziałów posiadało przedsiębiorstwo niemieckie - L&M Entsorgungs-Systeme GmbH i 50% udziałów - przedsiębiorstwo angielskie O. Kay Engineering Services Ltd. OKLM działało w Wielkiej Brytanii przez ponad 7 lat z powodzeniem i sukcesem.

Bazując na pozytywnych doświadczeniach i pozytywnej ocenie brytyjskiego rynku, w drodze obustronnego porozumienia na początku 2011 roku L&M przejęło udziały angielskiego partnera. W tym samym czasie doszło do zmiany nazwy firmy z OKLM na Sutco UK. Sutco UK jest dziś 100% firmą-córką przedsiębiorstwa Sutco RecyclingTechnik GmbH.