ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY SORTOWNI W ZUOK W JANCZYCACH

W dniu 16.09.2019r. Sutco®-Polska zakończyła realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”. Celem wykonania modernizacji i rozbudowy linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych było wprowadzenie zwiększonej automatyzacji procesów odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, jak również umożliwienie efektywnego przetwarzania odpadów zbieranych różnych systemach zbiórki, tj. zarówno jako odpady zmieszane, jak i jako odpady zbierane selektywnie.

Wróć