Sutco®-Polska podpisało umowę na kolejną realizację dla MPO Kraków

Dn. 26.10.2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Sutco®-Polska Sp. z o.o. a MPO Kraków Sp. z o.o. na „Rozbudowę i automatyzację linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”. Sutco®-Polska zostało wyłonione jako wykonawca w trybie przetargu nieograniczonego. Po rozbudowie przepustowość sortowni będzie wynosić ok. 55 000 Mg/rok odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, w tym ok. 9 000 Mg/rok szkła, które będzie przetwarzane na osobnej linii. Do zakresu Sutco® należeć będzie dostawa i montaż takich maszyn i urządzeń jak: przenośniki, kabiny sortownicze, separatory optyczne, separator balistyczny, separator metali żelaznych i nieżelaznych oraz automatyczna stacja załadunku kontenerów. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2018 r. Realizacja tego projektu cieszy nas tym bardziej, że to już druga instalacja którą Sutco-Polska wykona dla MPO Kraków.


Wróć