Sutco-Polska podpisało umowę z PPUH RADKOM na modernizację i rozbudowę ZUOK w Radomiu

Miło nam poinformować, że w dniu 27.03.2017 r. w siedzibie PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Sutco-Polska Sp. z o.o. a PPUH RADKOM Sp. z o.o. na „Modernizację i rozbudowę części mechanicznej instalacji MBP w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu”. Sutco-Polska zostało wyłonione jako wykonawca w trybie przetargu ograniczonego. Po modernizacji zakład będzie przetwarzał 210 000 Mg/rok odpadów komunalnych zmniejszanych, w układzie dwóch równoległych linii technologicznych.

Zobacz więcej:

http://ewit.pl/?p=gospodarka_odpadami&typ=news&id=1383
Źródło: Ewit.pl: Modernizacja i rozbudowa linii segregacji odpadów w radomskim PPUH „RADKOM”. 27.03.2017.

http://dami24.pl/wiadomosci/item/8429-rozbuduja-zuok-bedzie-najwiekszy-w-polsce
Źródło: dami24.pl: Rozbudują ZUOK. Będzie największy w Polsce. 27.03.2017.

Wróć