Sutco-Polska doposaży instalację MASTER w Tychach

Dn. 15.06.2018 r. Sutco-Polska podpisało umowę z Master w Tychach na dostawę i montaż nowego rozdrabniacza końcowego. Sutco zostało wybrane na wykonawcę w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Doposażenie uzupełniające linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ul. Lokalnej 11 w Tychach. Nowy rozdrabniacz wraz z przenośnikiem zostanie zabudowany w miejscu obecnie zabudowanego. Proces technologiczny podawania, rozdrabniania i wyładunku odpadów będzie przebiegał analogicznie, jak dotychczas.

Wróć