Rozbudowa kompostowni w Zakrzewie

Sutco-Polska pragnie poinformować, że będzie dostawcą technologii biologicznego przetwarzania odpadów dla kompostowni w Zakrzewie. Cała inwestycja nosi nazwę „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie”.  Sutco będzie realizować swój zakres prac jako podwykonawca.

Wróć