Podpisanie umowy na rozbudowę linii technologicznej dla ZZOK w Adamkach

Dnia 01.03.2018 r. Sutco®-Polska Sp. z o.o. podpisało umowę z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. na ,,Zaprojektowanie i wykonanie linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki dla Inwestycji Rozbudowy ZZOK […]’’. Sutco-Polska zostało wyłonione jako wykonawca w trybie przetargu nieograniczonego. Linia technologiczna będzie przeznaczona do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w różnych systemach zbiórki. Instalacja zostanie wyposażona co najmniej w: sito bębnowe, separator balistyczny, separator metali żelaznych, separator optyczny do sortowania folii PE, a także układ separatorów optycznych sortowania tworzyw sztucznych, rozrywarkę worków oraz automatyczną prasę belującą.

Wróć