Modernizacja sortowni ZUOK Orli Staw

6.02.2019 Sutco-Polska została Generalnym Wykonawcą przy inwestycji pn. „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”. Sutco podejmie się wykonania projektu technologicznego instalacji do sortowania odpadów komunalnych w modernizowanej istniejącej i projektowanej nowej hali. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych, a zwłaszcza zbieranych selektywnie, zwiększenie ilości wydzielanych frakcji materiałowych przy jednoczesnym docelowym zwiększeniu przepustowości istniejącej instalacji do sortowania odpadów komunalnych, a także automatyzacja procesów odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu.

Wróć