MODERNIZACJA SORTOWNI ODPADÓW W ZZO SIERZNO SP. Z O.O.

Miło nam poinformować, że w dniu 05.08.2019 Sutco®-Polska podpisała umowę na wykonanie modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w ZZO Sierzno. Zadaniem Sutco® jest nie tylko zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie modernizacji i doposażenia instalacji do sortowania, ale także powiązanie technologiczne i konstrukcyjne nowych urządzeń z istniejącą instalacją.

Wróć