Modernizacja linii technologicznej do sortowania w ZGO w Bydgoszczy

Miło nam poinformować, ze wraz z Nowym Rokiem poszerzyło się grono naszych klientów i dołączyła do nich firma ProNatura, z którą dn. 23.01.2018 Sutco®-Polska podpisała umowę na „Modernizację linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28”. Sutco zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Celem modernizacji jest zwiększenie wydajności instalacji do odzysku surowców wtórnych tj. zwiększenie poziomów recyklingu frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych, a w szczególności papieru i butelek PET.

Wróć