MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADÓW DLA ZGO SP. Z O.O. W ŁOMŻY

W dniu 5.08.2019r. Sutco®-Polska zawarła umowę z Zakładem Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży na kompleksową realizację inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, woj. podlaskie”. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie linii technologicznej do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie w powiązaniu ze zwiększeniem poziomów odzysku frakcji surowcowych.

Wróć