MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SORTOWNI ODPADÓW DLA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA

W dniu 6.08.2019r. Sutco® podpisała kontrakt z Ekologicznym Związkiem Gmin Działdowszczyzna na zadanie pn. „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu technologicznego modernizacji i rozbudowy linii do sortowania wraz z dostawą, montażem i rozruchem urządzeń technologicznych.

Wróć