Referencje  ›  Instalacje zrealizowane  ›  2013  ›  Kompostownia MPO Toruń 

Kompostownia MPO Toruń

Lokalizacja

Toruń, woj. kujawsko - pomorskie

Rodzaj instalacji

Instalacja intensywnego kompostowania oraz biologicznej stabilizacji odpadów komunalnych w bioreaktorach w systemie zamkniętym BIODEGMA

Przepustowość

23.000 Mg/rok

Czas realizacji

styczeń 2013 - grudzień 2013

Inwestor/Użytkownik

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
w Toruniu