Modernizacja linii technologicznej do sortowania w ZGO w Bydgoszczy oficjalnie zakończona

Dn. 23.08.2018 Sutco-Polska jako główny Wykonawca inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28” dla firmy ProNatura, zakończyło realizację przedsięwzięcia w terminie umownym. Celem modernizacji było zwiększenie wydajności instalacji do odzysku surowców wtórnych tj. zwiększenie poziomów recyklingu frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych, a w szczególności papieru i butelek PET.

Wróć